Om prosjektet

Fakken vindkraftverk ligger på Vannøya i Karlsøy kommune. Det første byggetrinnet av Fakken har 18 møller med 54 MW installert effekt. Det gir en årlig kraftproduksjon på om lag 139 GWh.

Troms Kraft ser nå på mulighetene for å utvide Fakken vindkraftverk med 11 nye vindmøller, et prosjekt vi har gitt navnet Fakken II. Denne utbyggingen vil mer enn doble dagens produksjon, med en årlig kraftproduksjon på ca. 340 GWh.

Arbeidet med å bygge ut Fakken II startet med en orientering til kommunestyret i Karlsøy 1. november 2022. Her redegjorde Troms Kraft for prosessen som leder fram til en endelig beslutning om å bygge ut vindkraftverket på Vannøya. Denne beslutningen fattes etter at konsesjonsprosessen og konsekvensutredningsprogrammet for utbyggingen er gjennomført, noe som normalt tar flere år.

Karlsøy kommune beslutter om det skal åpnes for å melde oppstart av konsesjonsprosess for Fakken II. Denne beslutningen er planlagt behandlet i kommunestyret våren 2023. I arbeidet med utbyggingen vil innbyggerne i Karlsøy kunne følge utviklingen på denne nettsiden, samt gjennom møter hvor det er mulig å gi innspill til Troms Kraft. Det første informasjonsmøtet finner sted i Vannvåg 5. desember 2022 og arrangeres av Østre-Vannøya utviklingslag.

På denne nettsiden vil du finne informasjon og nyheter fra utbyggingen av Fakken II. Her vil du også finne generell informasjon om det norske kraftsystemet, behovet for å bygge ut mer kraft og det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet for vindkraft på land. Om du har spørsmål kan du kontakte oss i Troms Kraft om dette.

Tentativ milepælsplan