Troms Kraft Produksjon
Kraftfondet

Lag og foreninger kan søke om støtte fra Troms Kraft Produksjon sitt Kraftfond. Støtten skal gå til tiltak som bidrar til bo- og blilyst i vertskommuner for vår kraftproduksjon.

Denne siden er under utarbeidelse

Les mer om Kraftfondet her.

Gaveartikler eller annonse?

Dersom du isteden er ute etter gaveartikler, eller at vi skal kjøpe annonse til ditt lokale lag eller forening finner du mer informasjon her.

Søke støtte hos Ishavskraft?

Vårt datterselskap, Ishavskraft, har egne ordninger for idrettslag, foreninger og kulturaktører.