Resultatregnskap

Tall i hele 1000
2020
2019
Driftsinntekter
3 505 959
5 019 736
EBITDA
887 690
721 193
Driftsresultat
720 602
571 798
Resultat før skatt
756 550
452 270
Resultat etter skatt
725 065
319 223

Balanse

Egenkapital
2 675 861
1 222 011
Netto rentebærende gjeld
3 265 449
2 879 142
Egenkapitalandel
31,6 %
21,2 %