Resultatregnskap

Tall i hele 1000
2022
2021
Driftsinntekter
7 704 241
5 049 753
EBITDA
1 015 342
873 875
Driftsresultat
754 014
631 181
Resultat før skatt
645 060
554 988
Resultat etter skatt
421 634
350 892

Balanse

Egenkapital
3 048 015
2 811 953
Netto rentebærende gjeld
3 511 939
3 876 877
Egenkapitalandel
28,7 %
32,3 %