1. Troms Kraft bærekraftsfond
Bærekraftsfondet v3

Troms Kraft
bærekraftsfond

Lag og foreninger kan søke om støtte fra Troms Kraft bærekraftsfond. Støtten skal gå til tiltak som gjør at
de kan drive mer miljøvennlig.

Troms Kraft ønsker å motivere kunder og samarbeidspartnere på alle nivå, for å skape fart og retning i det grønne skiftet. Derfor lanserer vi nå Troms Kraft bærekraftsfond, hvor vi setter av 500 000 kroner hvert år til prosjekter som skal hjelpe lag og foreninger til å drive grønnere.

Vår visjon er “Kraft til å endre – sammen”. Nå tar vi tak sammen med hele bredden av våre lokalsamfunn. Sammen skal vi lykkes i å skape et fullelektrisk, fornybart Nord-Norge.

Vi deler ut støtte to ganger i året. Søknadsfrist er 1. mai og 1. november. Søknader som kommer inn etter dette, vil bli behandlet i neste tildeling.

Søknadskriterier Troms Kraft bærekraftsfond:

 • Søknaden må inneholde forslag til aktiviteter som bidrar til et grønnere samfunn

 • I hovedsak frivillig sektor rettet mot barn og unge (men også prosjekt der målgruppa er voksne, dersom ideen er god nok)

 • Søker må være registrert i foretaksregisteret og ha tilhørighet i vårt område

 • Søker må levere en plan og budsjett for prosjektet, som også inkluderer forslag til gjenytelse

Vi inngår ikke avtaler i følgende tilfeller:

 • Dersom avtalepartner eller formålet er i strid med våre verdier og miljøfokus

 • Hvor enkeltpersoner eller grupper ikke tilhører et lag, forening eller organisasjon

 • Virksomheter med kommersielt formål

 • Tiltak som normalt tilligger det offentlige

 • Studenter, studentaktiviteter, bedriftsidrettslag, russ og russearrangement

 • Reiser/turer

 • Politiske og religiøse organisasjoner

 • Søknader som ikke har fulgt retningslinjene eller som sendes via andre kanaler

 • Krav om kontant betaling

 • Prosjekter og tiltak utenfor vår landsdel

Krav om gjenytelse

Troms Kraft stiller krav til gjenytelse fra søker i form av profilering av Troms Kraft. Gjenytelsen vurderes, og vil variere, i hvert enkelt tilfelle og ut fra hva som er mest formålstjenlig.

Avtaleformer

Støtten gis som et engangsbeløp, og ikke over flere år. Maksbeløp som innvilges er
50 000 kroner.

Gaveartikler eller annonse?

Dersom du isteden er ute etter gaveartikler, eller at vi skal kjøpe annonse til ditt lokale lag eller forening finner du mer informasjon her.

Søke støtte hos Ishavskraft?

Vårt datterselskap, Ishavskraft, har egne ordninger for idrettslag, foreninger og kulturaktører.