Troms Kraft Produksjon er selskapet som står for kraftproduksjonen i Troms Kraft konsernet. Selskapet driver 10 vannkraftverk og et vindkraftverk i til sammen sju kommuner i Troms fylke.

I 2022 hadde vertskommunene samlet om lag 40 millioner kroner i inntekter fra skatter og avgifter relatert til kraftproduksjon, inkludert inntekt fra konsesjonskraft. Nå ønsker kraftselskapet å gi mer tilbake til kraftkommunene som bidrar til den kraftproduksjonen samfunnet er avhengig av.

- Å være vertskap for kraftproduksjon gir en rekke fordeler, men også noen ulemper som innbyggerne kjenner på. Det nye Kraftfondet skal bidra til tiltak som øker bolyst, blilyst og lokal beredskap i de kommunene som har sagt ja til at vi kan driver vår virksomhet der, sier adm.dir. Helge M. Eklund i Troms Kraft Produksjon.

Gir 1 million kroner til Kåfjord
I år har Troms Kraft Produksjon øremerket hele potten på 1 million kroner til Kåfjord kommune, og samtidig gitt kommunen oppgavene med å fordele pengene til gode tiltak i regi av frivillige lag og foreninger i kommunen.

- Kåfjord er en viktig kommune for kraftproduksjon i Troms fylke. I fjor ble kommunen rammet av en ekstraordinær flomhendelse som bidro til betydelige ødeleggelser. Nå øremerker vi hele potten for 2023 til Kåfjord for å gi litt ekstra støtte til de som ble rammet, sier Eklund.

Oppfordrer lag og foreninger til å søke
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad setter pris på tildelingen og oppfordrer lag og foreninger i Kåfjord til å søke om støtte.

- Vi setter stor pris på denne tildelingen til kraftkommunene, og er selvfølgelig veldig fornøyde med at hele potten for 2023 går til oss i Kåfjord. Det er mange ulike prosjekter og tiltak i vår kommune som iverksettes for å støtte oppom folkehelse, bolyst og lokal beredskap. Vi vil nå oppfordre lag og foreninger i hele kommunen til å søke om støtte gjennom denne ordningen, sier Lyngstad.

Informasjon på nettsiden
Midlene fra Kraftfondet deles ut av Troms Kraft Produksjon til tiltak i regi av kommunene, lag, foreninger og organisasjoner i de kommunene hvor Troms Kraft har sin produksjonsvirksomhet.

Prosjekter som mottar støtte skal bidra til å skape bolyst, blilyst og styrket beredskap i kommunene. Fra neste år vil søkere i kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Målselv, Senja, Tromsø og Karlsøy kunne søke om støtte fra fondet årlig.

- Informasjon om Kraftfondet vil bli lagt ut på nettsidene til Troms Kraft i løpet av høsten med første søknadsfrist i mai 2024. Vi håper mange benytter seg av muligheten til å søke om støtte, sier Eklund.

Kontaktpersoner:

Helge M. Eklund, adm.dir. Troms Kraft Produksjon, mobil 481 97 522