Styre og ledelse

Konsernstyret

Inge K. Hansen portrett

Inge K. Hansen

Styreleder

Kristin Bjella portrett

Kristin Bjella

Nestleder

Bjarne Borgersen portrett

Bjarne Borgersen

Styremedlem

Alf Eirik Røkenes portrett

Alf Eirik Røkenes

Styremedlem

Kathrine Tveiterås portrett

Kathrine Tveiterås

Styremedlem

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Ansattvalgt styremedlem

Anita Foshaug portrett

Anita Foshaug

Ansattvalgt styremedlem

Varamedlemmer

Perry Strømdal
Marion Høgmo
Geir-Arne Sørensen
Marianne Abeler

Ansattevalgte varamedlemmer

Jostein Jerkø
Marian Willumsen
Petter Chruickshank
Anne Lise Hansen

Konsernledelsen

Semming Semmingsen portrett

Semming Semmingsen

Konsernsjef

+47 915 77 915
Send e-post

Erling Dalberg portrett

Erling Dalberg

Konserndirektør marked og teknologi

+47 908 80 022
Send e-post

Bjørn Arild Espnes portrett

Bjørn Arild Espnes

Konserndirektør produksjon og eiendom

+47 959 82 905
Send e-post

Stein-Gunnar Bondevik portrett

Stein-Gunnar Bondevik

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt / EVP Public Relations

+47 974 08 801
Send e-post

Laurence Frémion-Pitras portrett

Laurence Frémion-Pitras

Direktør bærekraft og risikostyring / Chief Sustainability Officer

+47 979 66 030
Send e-post

Bjørn Inge Pettersen portrett

Bjørn Inge Pettersen

Økonomidirektør / CFO

+47 905 66 735
Send e-post

Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingens sentrale oppgaver er å velge styre, og har også vedtaks- eller uttalelsesrett i nærmere angitte saker av stor betydning. Hensikten med organet er å styrke de ansattes medbestemmelse i den overordnede ledelsen. 5 av 15 medlemmer er valgt av og blant de ansatte.

Medlemmer Troms Holding

Torbjørn Bongo (leder)
Mari Siljebråten
Tom Rune Eliseussen
Rikke Håkstad
Benjamin Furuly
Britt Hege Alvarstein

Medlemmer Tromsø kommune

Jarle Heitmann
Pål Julius Skogholt
Olaug Hansen
Helga Marie Bjerke

Ansattevalgte medlemmer

Tine Otterstad
Preben Helgesen
Ole Pettersen
Øystein Aspenes
Aino Øwre

Revisor

KPMG