NVE har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for virkninger av vindkraft på land. På nettsiden til NVE finner du informasjon om hvordan vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike interesser innenfor miljø og samfunn. Kunnskapen som presenteres på disse sidene har fått navnet "kunnskapsgrunnlaget", og det er resultat av et omfattende samarbeid mellom mange statlige etater.