Det er gjennomført to arbeidsgruppemøter i forstudien. På det første møtet deltok rundt 30 personer, fra ulike organisasjoner, i arbeidet med å beskrive hvordan Omasvárri og Strupfjellet brukes. Kartleggingen hadde fokus på næringsbruk og fritidsbruk.

- Det var et stort engasjement på møtet. Kartleggingen bidro til å gi Troms Kraft Vind bedre innsikt i hvordan innbyggerne og næringslivet bruker de områdene som er ønsket utredet for vindkraft, sier Geir Håvard Hanssen, som er prosjektleder for forstudien.

Oversikt over arealbruken
Brukskartleggingen ble gjennomført ved at medlemmene tegnet inn ulik bruk på kart over området. Disse kartene har Troms Kraft Vind digitalisert for å få en samlet oversikt over arealbruken.

På det andre arbeidsgruppemøtet ble digitale brukskart presentert for arbeidsgruppen. Med disse som utgangspunkt har Kjeller vindteknikk gjennomført en detaljert produksjonsanalyse for Omasvàrri og Strupfjellet. Denne analysen vil også bli presentert på folkemøtet.

- Produksjonsanalysen gir bedre kunnskap om vindressursene og produksjonspotensialet i Omasvàrri og Strupfjellet. Analysen viser også hvor fagfolkene i Kjeller Vindteknikk anbefaler at vindturbinene plasseres, sier Hanssen, og legger til

- Analysen er basert på teoretiske modeller. Endelig produksjonspotensial og turbinplassering vil bli fastsatt etter at fysiske vindmålinger er gjennomført.

Anledning til å stille spørsmål
Møtet finner sted på Storsteinnes skole tirsdag 16.04.24 og starter klokken 1800. Det blir servert kaffe, te og noe å bite i. For de som møter opp blir det god anledning til å stille spørsmål til Troms Kraft Vind.

- Mange har spørsmål om vindkraft i Balsfjord. På folkemøtet vil vi derfor sette av tid til å svare på spørsmål fra de som møter opp, sier Hanssen.


(Bildet er fra første arbeidsgruppemøte i Balsfjord)