Troms Kraft sitt Bærekraftsfond har ett mål for øye; bidra til grønn omstilling. Det være seg omstilling som reduserer energibruket, tiltak som motiverer til en mer bærekraftig hverdag og tiltak som fremmer sosial bærekraft. Hvert år settes det av 500.000 kroner til formålet, og søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år. Denne høsten er det syv aktører som har fått innvilget støtte.

Gjenbruk og delekultur
Bardu Frivillighetssentral retter søkelyset mot gjenbruk og delekultur. Ambisjonene til Bardu Frivilligsentral og Turbua Bardu er å være en samarbeidspart med lag og foreninger, friluftsråd og initiativtaker for flere lavterskelarrangement i Bardu med barn og unge som hovedmålgruppe.

Tiltaket åpner for at flere kan ta del i aktiviteter som krever utstyr, i tillegg til at det er bra for miljøet. Det heier vi på og har derfor gitt de støtte gjennom Bærekraftsfondet til å kjøpe inn bl.a. bæremeis, skiutstyr til barn og noe verktøy til vedlikehold av sports- og friluftsutstyr.

Ledlys i Nordreisa, Finnsnes og Tromsø
Lys i mørket åpner for aktivitet og lek til alle døgnets tider. Med led-lys sørger man for lavere strømforbruk og lengre levetid på lyspærene – rett og slett et miljøvennlig valg av lyskilde. Høstens tildeling bidrar til lyssetting av 100-metersskogen aktivitetspark på Finnsnes, utskifting til led-lys i Fløyahallen i Tromsø, og led-lys på Saga Skistadion i Nordreisa.

Vannvåg Vel mottar støtte til å sette opp en gapahuk/åpen grillhytte i baneområdet i Vannvåg. Og for første gang har vi en vegetarfestival på listen over tildelinger. Det er Grønn Framtid som får støtte til å arrangere Nord-Norges Vegetarfestival – VegFest 2024. Under festivalen vil det bl.a. være mulig å prøve smaksrik og bærekraftig vegetarmat.

I tillegg har også det samiske Ovvtas prosjektet fått støtte, som har som formål å forebygge rasisme innen idrett, samt rekruttering av barn og unge til samisk idrett.

Neste søknadsfrist er 1. mai 2024, og du kan legge inn søknad her allerede nå.

Bor du i en av kommunene vi har kraftproduksjon i? Sjekk ut Kraftfondet. Kraftfondet er et nyopprettet fond øremerket tiltak som skaper bo- og blilyst i de syv kommunene hvor vi har kraftproduksjon (Senja, Målselv, Karlsøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø).

Foto: Vegard Stien