Tverrelva kraftverk

Kraftverket ligger i Rossfjordvassdraget i Senja kommune med vei helt frem til stasjonen. Stasjonen ligger i dagbygg. Det er gruset helårsvei helt frem til kraftverket.

Den har et aggregat som ble satt i drift i 1985. Kraftstasjonen er bygget tilknytting til et vannverk som eies av Senja kommune. Energien i vannet utnyttes først i turbinen før det brukes som drikkevann.

Tekniske data

StedSenja kommune
Idriftsatt1986
TurbintypePelton
Turtall1500 o/min
Ytelse generator0,367 MVA
Spenning generator0,23 kV
Spenning transformator0,23/22 kV

Magasin

Helvetesvann

Reguleringsbestemmelser:
HRV 479,00
LRV 472,00

Vannvei

Det går en ca 1200 meter lang rørgate fra rørbruddsventilen ned til kraftverket.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post