Skibotn kraftverk

Skibotn kraftverk er Troms Kraft Produksjons største kraftverk og produserer elektrisk energi fra nedbøren som faller i Skibotn-, Signaldals- og Kitdalsvassdraget i Storfjord. Anlegget består av samlet fire reguleringsmagasiner og over 40 km med vann-tuneller som overfører vatn imellom magasiner og bekkeinntak. Kraftverket ble idriftsatt i 1980 og knappe to år seinere ble andre byggetrinn ferdigstilt ved at et fall mellom to magasiner i reguleringsanlegget ble utnyttet til det mindre Lávkajohka kraftverk.

Det meste av reguleringsanlegget er utbygd med grusede anleggsveier. Anleggsveiene er mye brukt til utfart med sykkel og til fots. Veiene til reguleringsanlegget er stengt for motorisert ferdsel ved bom, dette er av hensyn til beitende dyr. Nøkkel til bommen kan utleveres av Troms Kraft Produksjon etter innvilget søknad fra NVE. Publikum som ønsker motorisert tilgang til anleggsveiene må derfor rette en begrunnet søknad til NVE region Nord i Narvik. Veiene holdes normalt ikke vinteråpne.

Kraftverket er pålagt å opprettholde en minimumsvannføring ved Skibotn bru på 6 m³/s hele året. Publikum kan selv kontrollere vannføringen ved Skibotn bru ved å oppsøke sildre.nve.no.

Skibotnvassdraget og omkringliggende vassdrag har lenge vært infisert av lakseparasitten gyrodactylus salaris. 23. november 2022 ble imidlertid vassdragene endelig friskmeldt etter tre omfattende forsøk på rotenonbehandling. Vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på at Kilpis-vassdraget på finsk side har denne lakseparasitten i sin naturlige fauna og alle tilreisende må derfor være oppmerksom på ikke å frakte vatn eller fisk inn til Norge etter et besøk over grensen. Se mattilsynets sider for mer informasjon om lakseparasitten og regelverk.

Tekniske data

StedStorfjord kommune
Idriftsatt1980
TurbintypeFrancis
Turtall600 o/min
Ytelse generator80 MVA
Spenning generator10 kV
Spenning transformator10/132 kV

Magasin

Rihpojávri er inntaksmagasinet til kraftverket, og for øvrig det største magasinet i hele reguleringen. I tillegg blir vannveisystemet forsynt via Lávkajohka kraftverk med henholdsvis magasinene Lávkajávri og Govdajávri. I tillegg er vannveisystemet tilknyttet i alt 9 bekkeinntak.

Govdajávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 708,00
LRV 684,00

Lávkajávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 614,00
LRV 612,50

Gálggojávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 503,00
LRV 502,50

Rihpojávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 486,00
LRV 445,00


Vannvei

Skibotn kraftverk deler reguleringsanlegg med Lávkajohka kraftverk, der avløpet fra øvre deler av Signaldalsvassdraget og Kitdalsvassdraget overføres inn til Skibotnvassdraget. Etter at vatnet er utnyttet i Lávkajohka kraftverk føres det til magasinering i Rihpojávri magasin slik at det kan utnyttes på nytt i Skibotn kraftverk. De innerste nedslagsfeltene fra Skibotnvassdraget overføres til magasinering i Rihpojávri gjennom et felles overføringssystem av Didnojohka og Gálggojávri. Fra Rihpojávri er det sammenhengende tuneller helt ned til kraftverket. Kraftverket har utløp til Skibotnelva ca 1 mil fra havet.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post