Skarsfjord kraftverk

Kraftverket ligger på Ringvassøy i Tromsø kommune, ca. 60 km fra Tromsø. Kraftverket ble opprinnelig satt i drift i 1922, men ble fullrenovert i 1994. Det er gruset helårsvei helt frem til kraftverket.

I 2005 ble kraftverket utvidet med en overføring av Nordkjoselva inn til reguleringsmagasinet i Svartevatn. Utbyggingen ga en netto produksjonsøkning på 3,4 GWh

Kraftverket har et aggregat og midlere årsproduksjon er 17,7 GWh.

Tekniske data

StedTromsø kommune
Idriftsatt1994
TurbintypeFrancis
Turtall750 o/min
Ytelse generator5 MVA
Spenning generator6,6 kV
Spenning transformator6,6/22 kV

Magasin

Svartevatnet/Krokvatnet er magasin for Skarsfjord Kraftverk. Dette er to vatn som er regulert felles. Vatnet har forbindelse gjennom både en kanal gjennom Mellomvatnet og en undervannstunnel.

Svartevatnet/Krokvatnet

Reguleringsbestemmelser:
HRV 156,17
LRV 142,90


Vannvei

Fra inntaksmagasinet er det en 610 meter lang råsprengt driftstunnell frem til en 475 meter lang rørgate i dagen. Rørgaten består av et spiralsveiset stålrør fra 1994.

Kraftverkets utløpstunell munner ut i Skarsfjorden.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post