Rottenvik kraftverk

Kraftverket ligger i Lyngen kommune, ca. tre km nord for kommunesentret Lyngseidet. Det er gruset helårsvei helt frem til kraftverket.

Det ble først bygd kraftverk i vassdraget i 1952, den gang med en midlere produksjon på 6,3 GWh. I perioden 2007-2010 ble damanleggene rehabilitert og det ble lagt ny rørgate. Kraftstasjonen ble da også nybygget med moderne aggregater og flyttet ca. 550 m lengre ned i vassdraget. Effekten ble økt fra 1,2 MW til 5,49 MW. Ved disse grepene ble produksjonen tredoblet fra 6,3 GWh til 19,6 GWh. Produksjonsøkningen skyldes at kraftstasjonen fikk et høyere fall, mindre flomtap og mindre friksjonstap i ny rørgate. Det nye kraftverket ble idriftsatt i 2010.

Kraftverket har en minstevannføring på 100 l/s i perioden fra 1. juni til 30. september. Dette slippes fra en kum ca 600 m nedstrøms dammen.

Tekniske data

StedLyngen kommune
Idriftsatt2010
TurbintypePelton
Turtall750 o/min
Ytelse generator5,49 MVA
Spenning generator6,6 kV
Spenning transformator6,6/22 kV

Magasin

Inntaksmagasinet er Rottenvikvatnet som er demmet opp med 4 jordfyllingsdammer og en overløpsdam i betong.

Rottenvikvatnet

Reguleringsbestemmelser:
HRV 512,64
LRV 503,04


Vannvei

Vannveien er utført som tunell øverst med overgang til nedgravd rørgate nedover fjellsiden.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post