Osteren kraftverk

Osteren kraftverk ligger veiløst til i Osteren, sør for Torsken, Senja kommune. Det opprinnelige kraftverket fra 1936 ble erstattet med et nytt kraftverk i 1984. Kraftverket har anleggsvei fra stasjonen og ned til egen kai. Fra kaien er en avhengig av båt for transport til tettstedet Torsken. Det går også anleggsvei fra kraftstasjonen opp til magasinet.

Kraftverket ble satt i drift i 1984. Hovedtransformator ble byttet i 2012. Midlere årsproduksjon er 14,2 GWh.

Tekniske data

StedSenja kommune
Idriftsatt1985
TurbintypeFrancis
Turtall1000 o/min
Ytelse generator3,15 MVA
Spenning generator6,6 kV
Spenning transformator6,6/22 kV

Magasin

Ostervatnet

Reguleringsbestemmelser:
HRV 148,43
LRV 143,40

Vannvei

Fra inntaksmagasinet er det en 600 m lang rørgate ned til kraftverket.

Utløpet fra kraftverket munner ut i Osterelva.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post