Lávka kraftverk

Lávka (Lávkajohka) kraftverk er andre byggetrinn i utbyggingen av kraftanleggene i Skibotnvassdraget. Reguleringsanlegget ble i all hovedsak etablert i forbindelse med utbyggingen av Skibotn kraftverk i 1980. Tilhørende Lávkajohka kraftverks byggetrinn i 1982 ble det etablert magasin i Lávkajávri og kraftstasjon med tilhørende tuneller som utnytter fallet mellom Lávkajávri (kt. 614) og Rihpojávri (kt. 486).

Det er gruset anleggsvei helt fram til kraftverket og til hele reguleringsanlegget. Anleggsveiene er mye brukt til utfart med sykkel og til fots. Veiene til reguleringsanlegget er stengt for motorisert ferdsel ved bom, dette er av hensyn til beitende dyr. Nøkkel til bommen kan utleveres av Troms Kraft Produksjon etter innvilget søknad fra NVE. Publikum som ønsker motorisert tilgang til anleggsveiene må derfor rette en begrunnet søknad til NVE region Nord i Narvik. Veiene holdes normalt ikke vinteråpne.

Vi gjør oppmerksom på at Skibotnvassdraget og omkringliggende vassdrag er infisert av lakseparasitten gyrodactylus salaris. Alt utstyr (båt, kano, fiskeutstyr mm.) som er benyttet i Skibotnvassdraget og Signaldalsvassdraget må derfor desinfiseres før utstyret medbringes til andre vassdrag i Norge. Det finnes desinfeksjonsstasjoner ved bebyggelsen i Skibotn. Det samme gjelder dersom utstyr medbringes fra finske vassdrag. Se mattilsynets sider for mer informasjon om lakseparasitten og regelverk.

Tekniske data

StedStorfjord kommune
Idriftsatt1982
TurbintypeFrancis
Turtall750 o/min
Ytelse generator10 MVA
Spenning generator4,3 kV
Spenning transformator4,3/22 kV

Magasin

Kraftverket har hovedmagasin i Govdajávri, mens Lávkajavri er inntaksmagasinet til kraftverket.

Govdajávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 708,00
LRV 684,00

Lávkajávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 614,00
LRV 612,50

Vannvei

Fra Govdajávri er det drevet 6 km vanntunell som overfører Govdajávri under vannskillet mot Lávkajohka og Skibotnvassdraget. Vatnet fra Govdajávri slippes ut i Lávkavággi/Lávkadalen fra en tappeluke og renner fritt i naturlig elveleie ned til Lávkajávri. Reguleringen har også en mindre overføring fra Kitdalsvassdraget ved at avløpet fra Halordalvatnet er overført over mot Čazajávri.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post