Guoláš kraftverk

Guoláš (Guolášjohka) Kraftverk ligger i Kåfjorddalen, Kåfjord kommune, og ble idriftsatt i 1971. Kraftverket utnytter et fall på ca 700 m i Guolášjohka mellom Guolášjavri og dalbotnen. Det er installert to peltonturbiner, hver med en installert ytelse på 41 MW. Samlet ytelse er 82 MW, tilsvarende ca 110.000 hestekrefter. Midlere årsproduksjon er på ca 310 GWh. Kraftverket er i sin helhet bygget i fjellet.

Det går vei opp til reguleringsmagasinet som er åpen for publikum, og status på denne finner du her.

Tekniske data

StedKåfjord kommune
Idriftsatt1971
TurbintypePelton
Turtall750 o/min
Ytelse generator45 MVA
Spenning generator7 kV
Spenning transformator7/7/132 kV

Magasin

Aggregatene utnytter fallet fra Guolášjávri magasin. Magasinet har 6 dammer, hhv sperredam 0 – 4, samt en hoveddam.

Guolášjávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 772,0
LRV 752,0


Vannvei

Kraftverket ligger ca 6 km innover Kåfjorddalen, i en fjellhall ca 500 m inn i fjellet. Herfra er det drevet ca 15 km vann-tunell opp til inntak i Sinaidbukta i Guolášjavri. På strekningen mellom kraftverket og magasinet er det også bygget bekkeinntak i sju bekker på vestsiden av dalen. Det er også drevet ca 600 m tunnel til utløp i Kåfjordelva.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post