Dividalen kraftverk

Dividalen kraftverk ble idriftsatt i 1972 og utnytter fallet mellom Devddesjávri og Divielva. Kraftverket er bygd som fjellanlegg hvor både vannveiene og kraftstasjonen er lagt i tunell. Årsproduksjonen er ca 130 GWh. Det er bygd vei helt opp til reguleringsmagasinet, og i sommerhalvåret er veien åpen for publikum. Reguleringsmagasinet brukes også som inngangsport til Dividalen nasjonalpark.

Tekniske data

StedMålselv kommune
Idriftsatt1972
TurbintypeFrancis
Turtall750 o/min
Ytelse generator30 MVA
Spenning generator10 kV
Spenning transformator10/66 kV

Magasin

Inntaksmagasinet Devddesjávri har en fyllingsdam med byggeår 1972/2000 samt en betong overløpsdam fra 1972.

Devddesjávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 413,50
LRV 380,50

Vannvei

Kraftstasjonen ligger ved Divielva, ca 400 m inn i fjellet. Herfra er det drevet vann-tunell 4 km opp til inntak i Devddesjávri og 400 m nedover mot utløp i Divielva.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post