Ferdsel på islagte vann som er regulert kan være forbundet med fare.

På regulerte vann som brukes til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse: inntak utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak, og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet.

Vi oppfordrer alle som skal ferdes på og nær islagte, regulerte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

Langs kantene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig i bratte partier. Sprekkene kan være dekket av snø, og være vanskelig å oppdage.

Klikk på aktuelle vassdrag i oversikten for å komme direkte til gjeldene kart hos iskart.no

Kåfjord

Storfjord

Lyngen

Målselv

Senja

Tromsø