Troms Kraft har etablert Bærekraftsfondet for å motivere samarbeidspartnere, lag og foreninger til å skape fart og retning i det grønne skiftet. Hvert år settes det av 500.000 kroner til formålet, og søknadsfrist er 1. mai og 1. november hvert år. Denne våren er det ti lag/foreninger som har fått innvilget støtte gjennom Bærekraftsfondet.

Barn og ungdom i fokus
Vårens søkere besto av mange med målrettede tiltak mot barn og unge. En av aktørene som får støtte er CISV Troms Fylkeslag. De skal arrangere en ungdomsleir i Tromsø hvor formålet med leiren er å bevisstgjøre ungdommene på noen av de lokale og globale utfordringene man står ovenfor, inkludert klimaendringene, krig og konflikt, fattigdom og bærekraft.

Flere med gode tiltak rettet mot barn og unge kan glede seg over støtte fra Bærekraftsfondet:

  • Soløy Idrettsgruppe i Lavangen kommune får støtte til gjennomføring av turorientering for barn og unge
  • Øverbygd Hopp får støtte til innkjøp av LED-belysning i tilløpende i Skjærhaugen hoppanlegg i Målselv kommune
  • Støtte til prosjektet «Gode valg», et tiltak for ungdom i Storfjord kommune
  • Tromsø Storm Ungdom får støtte til å kjøpe ny matkjøler
  • European Youth Parliament har fått støtte til å arrangere ungdomskonferanse

Musikk og varme
Borgtun Musikkorps ønsker å få ned bruken av papir og får støtte gjennom Bærekraftsfondet til innkjøp av iPad´er. På denne måten reduserer de utskrift av noter på papir. Fra korps til rokkefestival;

Manndalen Husflidslag i Kåfjord kommune har fått midler til Spinnvill Rokkefestival gjennom vårens tildeling. Spinnvill har et overordnet mål om å være kulturbærer av samisk, norsk og kvensk tradisjonelt håndverk med bruk av ull til forskjellige bruksområder. Det er et familiearrangement med mål om å være identitetsbyggende for innbyggerne i Kåfjord og omegn.

I år som i fjor, har vi tildelt midler til innkjøp av varmepumper. Denne gangen er det Samfunnshuset BL Fremad i Karlsøy kommune og Mestervik bygde og idrettslag i Balsfjord kommune som kan glede seg over økt energieffektivisering med nye varmepumper.

Har ditt lag eller forening et ønske om å drive mer bærekraftig? Da oppfordrer vi deg til å søke støtte gjennom Bærekraftsfondet innen 1. november 2023.