I arbeidet med å kartlegge mulighetene for en utvidelse av Fakken vindkraftverk på Vannøya, har Troms Kraft i samarbeid med UiT startet vindmålinger med LIDAR (Light Detection and Ranging).

- Troms Kraft har gode data for vindressursene på Fakken, men vinden kan variere betydelig innenfor relativt små områder. Det er derfor nødvendig å kartlegge vindressursene også innenfor det nye planområdet til Fakken 2, sier Ola Wang Ørjavik som arbeider med vindanalyser i Troms Kraft.

Troms Kraft samarbeider med UIT for å utvikle kunnskap om bruk av moderne laserteknologi for å måle vindstyrke. Lyset som sendes fra LIDAR’en er ikke synlig for det menneskelige øyet og representerer ikke en risiko for flytrafikk eller mennesker som beveger seg i området.

- LIDAR er en optisk fjernmålingsteknikk som gjør det mulig å kartlegge vindressursene i et ønsket område. Dette gjøres ved å måle tidsforskjellen i bølgefasen mellom signalet som sendes ut av LIDAR’en og det signalet som reflekterer tilbake, sier Ørjavik.

LIDAR’en er ca 1x1m og 1,5m høy, og skal være utplassert fram til våren 2023. Dataen som genereres skal brukes til kartlegging av vindressursene i det tiltenkte Fakken 2-området og til forskningsarbeid på UiT. Dette vil være et viktig supplement til vindmålingene som er tiltenkt å gjøre fra en målemast med oppstart i 2023.