Troms Kraft og Ymber har siden høsten 2022 arbeidet med en mulighetsstudie for kraft- og industriutvikling i de fire Nord-Troms kommunene; Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Nå er dette arbeidet ferdig og resultatene presenteres under et åpent frokostmøte onsdag 24. mai på Halti Kulturscene på Storslett.

I møtet vil Troms Kraft og Ymber presentere arbeidet som er gjennomført i mulighetsstudien, resultatene og de ringvirkningene ny kraftproduksjon og industrietableringer kan føre til i kommunene.

Møtet starter klokken 08:30 og avsluttes innen klokken 10:00. Det serveres frokost fra klokken 08:00.

Møtet er åpent for alle med interesse for planene om ny kraftproduksjon i Nord-Troms. Du kan også følge møtet på nett. Saken oppdateres med lenke til aktuell nettside.

Foto: Torstein Johansen