Dato arbeidsgruppemøter – Mulighetsstudie for kraft- og industriutvikling Nord-Troms

Uke 45 – Arbeidsgruppemøte 1

Storfjord: Onsdag 09.11.22 fra 17.00 – 21.00
Kvænangen: Torsdag 10.11.22 fra 09.00 - 13.00
Nordreisa: Torsdag 10.11.22 fra 17.00 – 21.00
Kåfjord: Fredag 11.11.22 fra 09.00-13.00

Uke 50 – Arbeidsgruppemøte 1 Reindrift Kautokeino

Kvænangen og Nordreisa: Mandag 12.12.22 (09.00-12.00)
Kåfjord: Mandag 12.12.22 (15.00-17.00)

Uke 04 – Arbeidsgruppemøte 2

Storfjord: Mandag 23.01.23 fra 17.00-20.00
Kvænangen: Tirsdag 24.01.23 fra 09.00-12.00
Nordreisa: Tirsdag 24.01.23 fra 17.00-20.00
Kåfjord: Onsdag 25.01.23 fra 09.00-12.00

Uke 07: Folkemøter i kommunene

Tid og sted ikke avklart

Uke 08 – Arbeidsgruppemøte 3

Storfjord: Mandag 20.02.23 fra 17.00-20.00
Kvænangen: Tirsdag 21.02.23 fra 09.00-12.00
Nordreisa: Tirsdag 21.02.23 fra 17.00-20.00
Kåfjord: Onsdag 22.02.23 fra 09.00-12.00

Uke 12 – Arbeidsgruppemøte 4

Storfjord: Mandag 20.03.23 fra 17.00-20.00
Kvænangen: Tirsdag 21.03.23 fra 09.00-12.00
Nordreisa: Tirsdag 21.03.23 fra 17.00-20.00
Kåfjord: Onsdag 22.03.23 fra 09.00-12.00