Begge disse nettene var fra før blant landsdelens største, og vil etter sammenslåingen være landets sjette største nettselskap, med en nettkapital på 4,1 milliarder kroner. 15. oktober 2020 ble det holdt generalforsamling i begge nettselskapene, hvor beslutningen om fusjon ble vedtatt.

-Dette er en stor begivenhet for oss som selskap. God og effektiv nettdrift kommer til å være avgjørende for å lykkes med den grønne omstillingen vi står overfor, og vi kjenner oss helt sikre på at innbyggerne og næringslivet i Bodø og Tromsø og i de øvrige kommunene i vårt nett kommer til å få det beste tilbudet til den laveste prisen i framtiden, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft AS og Arne Juell, konserndirektør i Bodø Energi AS, i en felles uttalelse. Det nye selskapet blir en del av Troms Kraft-konsernet, og får hovedkontor i Bodø.

Nytt navn

Selskapets navn blir Arva. Ordet stammer fra nord-samisk og betyr energi, viljestyrke. Navnevalget signaliserer en sterk tilhørighet til nord, og en forpliktelse til å levere gode tjenester til alle innbyggere. Som et ledd i arbeidet med navnet er det inngått et samarbeid med Sametinget med mål om å utarbeide et sett med tiltak som til sammen skal bringe selskapets kommunikasjon og samhandling med det samiske samfunnet framover.

-Det samiske samfunn oppfordrer hele tiden til å ta i bruk mer av det rike, samiske språket. At beslutningen ble tatt i den samiske språkuka ser vi på som ekstra gledelig, det viser nytten av slike markeringer. Vi synes det er positivt at Troms Kraft tar kontakt med oss og ber om råd, ettersom vi ser det som vår oppgave å veilede i slike prosesser, sier Inger Marit Eira-Åhren, direktør i Sametinget.

Arva har også en betydning på norsk, og spiller med sin a-ending på den nordnorske dialekten og på arven fra kraftpionerene. Ordet understreker også selskapets bærekraftsansvar - den arva vi overlater til neste generasjon.