Troms Kraft har etablert Bærekraftsfondet for å motivere samarbeidspartnere, lag og foreninger til å skape fart og retning i det grønne skiftet. Hvert år settes det av 500.000 kroner til formålet, og søknadsfrist er 1. mai og 1. november hvert år. Denne høsten er det seks lag/foreninger som har fått innvilget støtte gjennom Bærekraftsfondet.

Sosial bærekraft i samisk idrett
Sámi Valášallan Lihttu (SVL) har fått støtte til prosjektet Ovttas gjennom høstens tildeling. Sosial bærekraft er et nøkkelord i satsingen, hvor fokus på tillit, tilhørighet, identitet og inkludering i et lokalsamfunn blir viktig. Prosjektet skal synliggjøre samisk idrett i alle kommuner i Finnmark, Troms og Nordland, hvor det overordnede målet er å fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, kulturelt fellesskap og godt kameratskap.

Samisk idrett skal bygges på tradisjonell samisk kultur, hvor aktivitetene skal ta utgangspunkt i tradisjonelle samiske næringsvirksomheter som reindrift og utmarksnæring.

Fra vannbaserte aktiviteter i Kåfjord til ski og hopp i Tromsø
Barn og unge i Kåfjord kommune kan også glede seg over støtte gjennom høstens tildeling. Det er Manndalen ungdoms- og idrettslag som har søkt og fått innvilget støtte til å satse på aktiviteter i vann og sjø. De ønsker å fremme vannbaserte aktiviteter som en sunn, miljøvennlig og attraktiv aktivitet for barn og unge i Kåfjord.

Tromsø Alpinklubb og Tromsø Skiklubb har begge fått støtte til å oppgradere til LED-lys. Den største hoppbakken til Tromsø Skiklubb ble bygd i 1994 og er utstyrt med gamle lysrørarmatur på begge sider av overrennet, med penger fra Bærekraftsfondet har Hoppklubben nå byttet ut de gamle lysrørarmaturene med LED strips.

Lys ble det også til Kulhaugen Velforening, som har søkt støtte til belysning av nærmiljøanlegget i Kaldfjord. Her har de satt opp et flott anlegg med huskestativ, sandkasse, trehytte, pumptrack, platting og plen.

Det ble også rom for varmepumper under høstens tildeling. IL Ulfstind drifter et kunstgressanlegg og klubbhus, som brukes av medlemmer og bygdas folk. De sliter med å holde varmen på kalde dager i klubbhuset, med støtte fra Bærekraftsfondet kan de nå kjøpe inn to varmepumper.

Foto: Ingun A. Mæhlum (Fra venstre: Frøydis Dalseng og Inger Johnsen, Troms Kraft)