Fjuel Logo

Partnerskap mellom
Troms Kraft og Tromsø Havn

Tromsø Havn (49%) og Troms Kraft (51%) har inngått et strategisk partnerskap med mål om å gjøre maritim næring mer miljø­vennlig. Målet er i første omgang å tilby landstrøm til alle skip som gjester Tromsø. På lengre sikt ønsker en å gjøre havna om til byens sentrale sted for energi, og samtidig utvikle løsninger som skal fungere for andre havner i nord.