1. Våre selskaper

Våre selskaper

Arva

Arva

Arva er landsdelens største nettselskap. Troms Kraft er majoritetseier med 60 %, Nordlandsnett eier de resterende 40 %.

FRI4416

Ishavskraft

Strømleverandør som tilbyr fornybar energi til strømkunder over hele landet.

Rottenvik turbin

Troms Kraft Produksjon

Troms Kraft Produksjon eier og har driftsansvar for 10 vannkraftverk og 1 vindpark.

Fjuel Logo

Fjuel Tromsø

Tilbyr landstrøm til skip som gjester Tromsø Havn. Troms Kraft eier 51 %, Tromsø Havn de resterende 49 %.