Om prosjektet

Troms Kraft og Ymber har invitert Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner til å delta i en mulighetsstudie for vindkraftproduksjon og industriutvikling i Nord-Troms. Mulighetsstudien for Kvænangen kommune skal utrede om det finnes arealer som gjør det mulig å etablere vindkraftverk og eventuelle industrisatsninger, slik som hydrogenproduksjon i Kvænangen. Arbeidet med mulighetsstudien startet 1. september 2022 og det skal være avsluttet innen 30. juni 2023.

I arbeidet med mulighetsstudien har Troms Kraft og Ymber, i samarbeid med Kvænangen kommunen, satt ned en kommunal arbeidsgruppe som skal utrede om det finnes arealer til å etablere vindkraftverk og industriarbeidsplasser innenfor kommunen. Arbeidsgruppene starter sitt arbeid i november 2022 og skal arbeide fram til midten av mars 2023. Resultatene fra arbeidsgruppene vil bli presentert i en rapport som beskriver mulighetene for vindkraftproduksjon og industriutvikling i Kvænangen. Denne rapporten legges fram for politisk behandling våren 2023. Da vil kommunestyrene beslutter om de ønsker å åpne for en formell konsesjonsprosess som skal utrede konsekvensene av en slik virksomhet. Dette betyr ikke at kommunen vedtar bygging av vindkraftverk. Den endelige beslutningen tas etter at konsekvensutredningsprogrammet er gjennomført. Dette arbeidet tar normalt flere år.

Du kan lese mer om hvilke krav som stilles til den formelle konsesjonsprosessen på NVEs nettsider.

På denne siden vil vi dele analyser av arealbruk og referat fra arbeidsgruppemøtene, slik at de som ikke deltar direkte i arbeidet kan følge med på de resultatene arbeidsgruppen kommer fram til.

Troms Kraft og Ymber får bistand fra selskapet WSP AS til den praktiske gjennomføringen av mulighetsstudien. Har du spørsmål til Troms Kraft, Ymber eller WSP vedr. mulighetsstudien kan du kontakte oss. Se vår kontaktinformasjon nedenfor.

Fremdriftsplan (tentativ)