Styre og ledelse

Konsernstyret / Konseardnastivra

Inge K. Hansen portrett

Inge K. Hansen

Styreleder / Stivrrajođiheaddji

Kathrine Tveiterås portrett

Kathrine Tveiterås

Nestleder / Nubbijođiheaddji

Rolf Inge Roth portrett

Rolf Inge Roth

Styremedlem / Stivrralahttu

Marianne Abeler portrett

Marianne Abeler

Styremedlem / Stivrralahttu

Alf Eirik Røkenes portrett

Alf Eirik Røkenes

Styremedlem / Stivrralahttu

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Ansattvalgt styremedlem / Virggehasválljejuvvon stivrralahttu

Anita Foshaug portrett

Anita Foshaug

Ansattvalgt styremedlem / Virggehasválljejuvvon stivrralahttu

Varamedlemmer / Várrelahtut

Perry Strømdal
Marion Høgmo
Geir-Arne Sørensen
Lill Tove Amundsen

Ansattvalgte varamedlemmer / Virggehasválljejuvvon várrelahtut

Jostein Jerkø
Marian Willumsen
Petter Chruickshank
Anne Lise Hansen

Konsernsjef / Konseardnahoavda

Semming Semmingsen portrett

Semming Semmingsen

Konsernsjef / Konseardnahoavda

+47 915 77 915
Send e-post

Ledere datterselskaper

Eirin Kjølstad portrett

Eirin Kjølstad

Administrerende direktør / CEO Arva AS

+47 905 65 329
Send e-post

Helge M. Eklund portrett

Helge M. Eklund

Administrerende direktør / CEO Troms Kraft Produksjon

+47 481 97 522
Send e-post

Stig A. Hansen portrett

Stig A. Hansen

Administrerende direktør / CEO Ishavkraft AS

+47 907 75 716
Send e-post

Tomas Solstad portrett

Tomas Solstad

Daglig leder/ CEO Fjuel Tromsø AS

+47 95 26 14 64
Send e-post

Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingens sentrale oppgaver er å velge styre, og har også vedtaks- eller uttalelsesrett i nærmere angitte saker av stor betydning. Hensikten med organet er å styrke de ansattes medbestemmelse i den overordnede ledelsen. 5 av 15 medlemmer er valgt av og blant de ansatte.

Medlemmer Troms Holding

Torbjørn Bongo (leder)
Mari Siljebråten
Tom Rune Eliseussen
Rikke Håkstad
Benjamin Furuly
Britt Hege Alvarstein

Medlemmer Tromsø kommune

Jarle Heitmann
Pål Julius Skogholt
Olaug Hansen
Helga Marie Bjerke

Ansattvalgte medlemmer

Tine Otterstad
Geir Mikkelsen
Ole Pettersen
Øystein Aspenes
Øyvind Steffenach

Revisor

KPMG