Resultatregnskap

Tall i hele 1000
2023
2022
Driftsinntekter
5 790 395
7 704 241
EBITDA
1 109 350
1 015 342
Driftsresultat
935 030
754 014
Resultat før skatt
769 321
645 060
Resultat etter skatt
467 960
421 634

Balanse

Egenkapital
3 200 253
3 048 015
Netto rentebærende gjeld
4 263 265
3 511 939
Egenkapitalandel
31,8 %
28,7 %