- Troms Kraft og Ymber samarbeider for å gjøre Nord-Troms til en attraktiv region for kommende generasjoner. Nå inviterer vi fotballklubber i Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy med på laget. Sammen skal vi slå et slag for breddefotballen i Nord-Troms, sier adm.dir. Erling S. Martinsen i Ymber og adm.dir. Hilde Sjurelv i Troms Kraft Vind.

Kraft fotballskole Nord-Troms
De tre neste årene skal A-laget og trenerteamet til Skjervøy IK spre fotballglede og fotballkunnskap til barn og ungdom som instruktører på Kraft fotballskole Nord-Troms. Den første fotballskolen arrangeres i Burfjord 24. august 2024.

- Vi gleder oss til å ta med våre A-lagsspillere til Burfjord, Nordreisa og Kåfjord for å arrangere fotballskoler og trenerkurs. A-laget til Skjervøy favner hele Nord-Troms og det er svært positivt at vi får til økt samarbeid på tvers av klubbene. Vi håper denne satsingen vil bidra til at enda flere barn og unge blir med og spiller fotball i sin lokale klubb, sier Raymond Fredriksen, som er leder for A-laget til SIK.

Styrker samarbeidet i regionen
Kraft fotballskole består av to fotballskoler per år. Den første arrangeres i Burfjord til høsten, mens den neste arrangeres i Kåfjord våren 2025. Til vinteren blir det i tillegg trenerkurs for breddetrenere i den nye fotballhallen i Nordreisa.

- Det er spennende at Skjervøy IK tar med seg sine beste spillere og kommer til Kåfjord, Burfjord og Nordreisa. Det bidrar til å styrke samarbeidet i regionen, noe som er positivt for de minste klubbene. Til våren blir det fotballfest på Holmen stadion, sier Geir Morten Bartholdsen i Indre Kåfjord IL Fotball.

Håper mange kommer til Burfjord
Så snart den korte fotballferien er over vil SIK starte planleggingen av høstens fotballskole i Burfjord. Her vil barn og ungdom i Nord-Troms og Vest-Finnmark, fra 5 år til 15 år, bli invitert til å delta. Informasjon og påmelding kommer så snart opplegget er klart.

- Vi håper lag og familier i hele Nord-Troms tar turen til Burfjord 24. august. Da skal vi skape en festdag for alle som har lyst til å lære nye fotballtriks fra de beste trenerne og spillerne i Nord-Troms. Alle som vil delta er invitert, avslutter Sjurelv og Martinsen.

Kontaktpersoner:
Hilde Sjurelv, Troms Kraft Vind, mobil 913 21 000
Erling S. Martinsen, Ymber, mobil 976 80 921

Raymond Fredriksen, Skjervøy IK, mobil 918 69 814
Geir Morten Bartholdsen, Indre Kåfjord IL Fotball, mobil 401 90 630
Tommy Olsen, Nordreisa IL Fotball, mobil 916 02 631
Reidar Eilertsen-Wassnes, Burfjord IL Fotball, mobil 909 58 207