I Troms Kraft har vi lange tradisjoner for å støtte små og store prosjekter i våre lokalsamfunn. Med Bærekraftsfondet bidrar vi til at lag og foreninger kan drive mer miljøvennlig. Det være seg tiltak som reduserer energibruket, tiltak som motiverer til en mer bærekraftig hverdag og tiltak som fremmer sosial bærekraft. Hvert år settes det av 500.000 kroner til formålet, og søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år. Denne våren er det åtte aktører som har fått innvilget støtte.

Miljøvennlig festivalliv
Good in the Wood – Målselv ungdomsfestival får støtte fra Bærekraftsfondet. Formålet med festivalen er å tilby et engasjerende og inkluderende ungdomstilbud, og tar sikte på å være en motvekt til ensomhet og sosial isolasjon blant ungdom. Good in the Wood ønsker å være et godt eksempel på bærekraftig festivalkultur. Det gjør de ved å kutte bruken av engangsplast, satse på digital markedsføring, etablere miljøstasjoner, og utnevne miljøagenter blant deltakerne. Festivalen er gratis for ungdom mellom 13 og 23 år.

Fra lokal til internasjonal festival med grønn profil. Tromsø World Festival (TWF) får også støtte til å legge til rette for en mer miljøvennlig festival.

Friluftsliv, dyrking og fotball
En av vårens tildelinger går til 4H Troms, som legger til rette for grønne aktiviteter og møteplasser for barn og ungdom som arena for læring, mestring og inkludering. Støtten bidrar til gjennomføring av aktiviteter for barn og ungdom knyttet til landbruk og dyrking.

Barnas Turlag Senja arrangerer turer og aktiviteter for barnefamilier. Med mange deltakere blir det mye bilkjøring, nå ønsker de å forflytte seg rundt på Senja mer miljøvennlig. Bærekraftsfondet bidrar med støtte til å sette opp busstransport på noen turer.

Fra landbruk og tur til fotball. Hamna Idrettslag ønsker å begrense granulatutslipp i naturen, og får støtte til tiltak for å redusere granulatutslipp fra fotballbanen. Dette skal de gjøre ved å gå til innkjøp av det som kalles en «Granulatrist – Komplett Spillerstasjon». Det innebærer at alle spillerne går ut på samme plass rundt banen og børster av seg granulatkulene. På den måten kan granulatkulene brukes om igjen, og man unngår at de havner i naturen.

Foreningen Park for Folks Venner og Balsfjord jeger og fiskeforening får også støtte gjennom vårens tildeling. Og som ved tidligere tildelinger gir vi støtte til innkjøp av Led-lys. Denne runden er det lysløypa i Håkøybotn som skal oppgraderes og vedlikeholdes.

Neste søknadsfrist er 1. november 2024, og du kan legge inn søknad her allerede nå.

Bor du i en av kommunene vi har kraftproduksjon i? Sjekk ut Kraftfondet. Kraftfondet er et nyopprettet fond øremerket tiltak som skaper bo- og blilyst i de syv kommunene hvor vi har kraftproduksjon (Senja, Målselv, Karlsøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø).

Foto: Vegard Stien