Troms Kraft Produksjons sikringsbu i Ørndalen «Ørndalshytta» er låst og stengt for publikum i perioden medio april til medio juli. Dette av hensyn til at reinsdyr i området skal få ro i kalvingsperioden. Planlegg derfor ikke turer til hytta i denne perioden. Vi ber turfolk om å respektere kalvingsperioden og ferdes varsomt.

The Ørndalen cabin is locked and closed to the public in April-July due to calving reindeers.