1. Søknadsskjema gaveartikler og annonser

Søknadsskjema
gaveartikler og annonser

Hva søker du om?

Kjøp av annonse

Her kan du laste opp informasjon om hvor og hva du ønsker vi skal kjøpe annonse til.

Ønsker gaveartikler

Hvor mange gaveartikler søker dere om?

Kontaktinfo

Ved innsendelse av dette skjemaet samtykker du til at selskaper i konsernet Troms Kraft og selskapenes databehandlere kan behandle dine personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldene lover og regler.

Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke tilbake kan du sende en e-post til kontakt@tromskraft.no.