Arbeidsgruppe

Det er planlagt fire møter i arbeidsgruppen med følgende tema:

Møte 1: Arealbruk
Møte 2: Muligheter for vindkraftproduksjon
Møte 3: Hydrogen og industriutvikling
Møte 4: Ringvirkninger

Referater fra arbeidsgruppens møter finner du her.

Under er en oversikt over deltakere i arbeidsgruppen i Kvænangen kommune:

NavnOrganisasjon
Eirik Losnegaard MevikKvænangen kommune
Jan Helge JensenKvænangen kommune
Karin KristensenKvænangen kommune
Åsmund AustarheimKvænangen kommune
Bernt MathiassenKvænangen kommune
Ole-Henning VangenKvænangen kommune
Kjell Kristian JohansenNord-Troms Friluftsråd
Trygve EnoksenStyret for verneområdene i Navit og Kvænangsbotn
Gunn Anita JakobsenKvænangen sameforening
Anne-Gerd JonassenKvænsk og sjøsamisk forening
Johanne GjerstadKjækan og Kvænangsbotn Grendelag
Kai Petter JohansenIndre Kvænangen Allmenning
Ragnhild EnoksenKvænangen Næringsbygg AS
Knut Fredheim/Lill Grete BieStatsskog
Mikkel Isak J. EiraFávvrosorda reinbeitedistrikt
Peder Anders P. BalsSpalca reinbeitedistrikt (ikke bekreftet)