Guoláš kraftverk

Guoláš Kraftverk ligger i Kåfjorddalen, Kåfjord kommune, og ble idriftsatt i 1971. Kraftverket utnytter et fall på ca 700 m i Guolášjohka mellom Guolášjavri og dalbotnen. Det er installert to peltonturbiner, hver med en installert ytelse på 40 MW. Samlet ytelse er 80 MW, tilsvarende ca 110.000 hestekrefter. Kraftverket er i sin helhet bygget i fjellet. Det er vei opp til reguleringsmagasinet, og denne er åpen for publikum i sommerhalvåret. Midlere årsproduksjon er på ca 310 GWh.

Tekniske data

StedKåfjord kommune
Idriftsatt1971
TurbintypePelton
Turtall750 o/min
Ytelse generator45 MVA
Spenning generator7 kV
Spenning transformator7/7/132 kV

Magasin

Aggregatene utnytter fallet fra Guolášjávri magasin. Magasinet har 6 dammer, hhv sperredam 0 – 4, samt en hoveddam.

Guolášjávri

Reguleringsbestemmelser:
HRV 772,0
LRV 752,0


Vannvei

Kraftverket ligger ca 6 km innover Kåfjorddalen, i en fjellhall ca 500 m inn i fjellet. Herfra er det drevet ca 15 km vann-tunell opp til inntak i Sinaidbukta i Guolášjavri. På strekningen mellom kraftverket og magasinet er det også bygget bekkeinntak i sju bekker på vestsiden av dalen. Det er også drevet ca 600 m tunnel til utløp i Kåfjordelva.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post