Bergsbotn Kraftverk

Bergsbotn kraftverk ble idriftsatt i 1986, men det har foregått kraftproduksjon i vassdraget lenge før dagens kraftverk ble bygget.

Bergsbotn kraftverk har samarbeid med Akvafarm AS i Bergsbotn slik at avløpsvannet fra kraftverket kan utnyttes til produksjon av laksesmolt.

Tekniske data

StedSenja kommune
Idriftsatt1986
TurbintypeFrancis
Turtall1000 o/min
Ytelse generator10 MVA
Spenning generator6,6 kV
Spenning transformator6,6/22 kV

Magasin

I dag er det to reguleringsmagasiner tilknyttet kraftverket. Roaldsvatnet er regulert ved senking og overføres til Lille Hestvatn. Derfra renner vatnet i naturlig elveleie til Store Hestvatn. Store Hestvatn er det største magasinet og det er også her kraftverket har sitt inntak.

Roaldsvatnet

Reguleringsbestemmelser:
HRV 435,5
LRV 426,5

Store Hestvatnet

Reguleringsbestemmelser:
HRV 360,5
LRV 349,5

Vannvei

Det er en råsprengt overføringstunnel fra Roaldsvatnet over til Lille Hestevatnet. Fra inntaket ved Store Hestevatnet er det en råsprengt tunnel ned til kraftverket. Tunnelen avsluttes med en overgang til en 400 m lang rørgate inn mot kraftverket.

Fra kraftverket er det et nedgravd avløpsrør som munner ut i majestetiske Bergsfjorden.

Kontaktperson

Eivind Andersen portrett

Eivind Andersen

Avdelingssjef Vannkraft

+47 906 23 590
Send e-post