Våre kraftverk

Troms Kraft Produksjon eier og drifter 10 vannkraftverk og 1 vindkraftpark.