Vannføring i våre vassdrag

Guolášjohka kraftverk

NVEs målestasjon ved Holm bru

Se flere hydrologiske måledata for denne målestasjonen på Sildre


Skibotn kraftverk

NVEs målestasjon ved Didnojohka

Se flere hydrologiske måledata for denne målestasjonen på Sildre


Skibotn kraftverk

NVEs målestasjon ved Helligskogen

Se flere hydrologiske måledata for denne målestasjonen på Sildre


Skibotn kraftverk

NVEs målestasjon ved Skibotn bru

Se flere hydrologiske måledata for denne målestasjonen på Sildre


Dividalen kraftverk

NVEs målestasjon ved Skogly

Se flere hydrologiske måledata for denne målestasjonen på Sildre