Strategi

Lys i husan

Vårt samfunnsoppdrag har gjennom generasjoner vært å gjøre vann om til strøm, og å sørge for trygg og stabil kraftforsyning til regionens husholdninger, næringsliv og offentlig sektor. 

Dette er Troms Kraft sitt bankende hjerte.
Vår misjon – grunnen til at vi gjør det vi gjør,
og fyrtårnet som viser oss hvilken vei vi skal gå. 

Siden 1898 har vi levert strøm, beredskap og verdiskapning for våre offentlige eiere.

Da het vi Tromsø Elektrisitetsverk, og startet med et dampkraftverk i Vestregata i Tromsø. Selskapet har gått igjennom flere organisatoriske endringer siden den gang – for bedre å kunne sørge for lys i husan.

Vår strategi: Forenkle – forbedre – fornye

For at vi også i framtiden skal kunne ivareta vårt viktige samfunnsoppdrag og bidra med kraft til vekst og fremgang for den regionen vi lever og virker i, jobber vi kontinuerlig med å forenkle, forbedre og fornye Troms Kraft.

Forenkle: rendyrking av våre virksomhetsområder

Vi viderefører arbeidet med å rendyrke virksomhets­områdene og la disse utvikle sin virksomhet ut fra egen konkurransesituasjon.

Forbedre: fokus på god drift og kontinuerlige forbedringer

Kontinuerlige forbedringer og effektivisering av driftsprosesser skal prege vår industrielle virksomhet, vår ledelse og vår faglighet.

Fornye: gjennom partnerskap

Ulike former for partnerskap skal være nøkkelen til vekst og utvikling av stordriftsfordeler. Innenfor alle våre virksomhets­områder er det stordriftsfordeler som kan utnyttes til å øke effektiviteten og forbedre lønnsomheten.

Våre verdier: ansvarlig, handlekraftig og raus

Verdiene våre styrer vår adferd, og er viktige for å kunne lykkes med den nye strategien vi ønsker å iverksette. 

Gjennom vår kraftproduksjon fra vind og vann, vår kraftdistribusjon og vårt strømsalg skal Troms Kraft være en bidragsyter til «det grønne skiftet».

Semming Semmingsen, konsernsjef

 

Les om HMS i  konsernet Troms Kraft

Les de etiske retningslinjer i  konsernet Troms Kraft

Copyright © 2018 Troms Kraft AS