HMS

Troms Kraft skal være en attraktiv arbeidsplass med stolte, engasjerte og lojale medarbeidere som er innstilt på å prestere sitt beste. I fellesskap skal vi skape en sterk og positiv bedriftskultur, hvor vi systematisk jobber for å nå bedriftens målsettinger. Med hardt og målrettet arbeid skal vi fortsette å skape trygge og utfordrende arbeidsplasser for våre medarbeidere.

Helse

Troms Kraft jobber målrettet og systematisk for å forebygge helseproblemer, redusere sykefraværet og tilrettelegge for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Vår bedriftshelsetjeneste bidrar aktivt med forebyggende tiltak og er en viktig medspiller ved kartlegging og vurdering av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Miljø

Vi skal sørge for å gjøre våre inngrep i naturen så skånsomme som mulig. Ved beslutninger der miljøet påvirkes, søker vi løsninger til beste for miljøet.

Vi skal også sørge for at medarbeidere som kan påvirke miljøet i sitt daglige arbeid, har høy miljøkompetanse.   

Sikkerhet

I vår bedriftskultur skal sikkerhet ha høyeste prioritet. Alle i organisasjonen skal til enhver tid vise det i handling gjennom å ivareta egen og hverandres sikkerhet.

Våre omfattende verne- og sikkerhetsrutiner er grunnleggende i det daglige arbeidet og bidrar til å gjøre Troms Kraft til en trygg og sikker arbeidsplass.

Copyright © 2018 Troms Kraft AS