Usikker is

Usikker is på regulerte vann

Ved ferdsel vinterstid i områder der det er vannmagasiner må det tas hensyn til advarselsskilt og sperringer med tau. Ferdsel på islagte vann som er regulert kan være forbundet med fare.

På regulerte vann som brukes til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse: inntak og utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet.

Vi oppfordrer alle som skal ferdes på og nær islagte, regulerte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

I Troms Krafts område gjelder dette vassdrag i følgende kommuner:

Kommune  Vassdrag
Berg  Roaldsvatn, Øvre- og Store Hestvant
Dyrøy  Sørfjord, Stor- og Litjevatnet
Kåfjord  Guolásjavre
Lenvik  Nedre Hestvatn, Svartholvatn og Lappegamvatn, Tverrelva (Aspelund)
Lyngen  Rottenvikvatn
Målselv  Dividalen; Devidsjavre
Storfjord  Galgo-, Rogge-, Riepei-, Gåvda-, Lávkajavre
Torsken  Ostervatn
Tromsø  Skarsfjord; Svartevatn/Krokvatn

Langs kantene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig i bratte partier. Sprekkene kan være dekket av snø og vanskelig å oppdage.

Kart over usikker is på regulerte vann

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget et kart som viser svekket is på regulerte vann.

Kartet finner du på iskart.no.

Her finner du også oversikt over regulerte vassdrag i Troms Krafts område. Et annet nyttig tips er å kontakte det lokale turlaget, som også har god informasjon om forholdene i fjellet.

Vi ønsker at alle skal ferdes trygt i fjellet, og ber publikum å ta ekstra hensyn til usikker is når fjellturene planlegges.

Copyright © 2018 Troms Kraft AS