Tverrelva kraftverk

Fakta

  • Bygd i 1985 
  • Pelton turbin 
  • Produksjon 2 GWh
  • Årets produksjon 2 GWh 
  • Fallhøyde 370 m. 
  • Magasinkapasitet 1,5 GWh
  • Installert effekt 0,3 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS