Skibotn kraftverk

Fakta

  • Lokalisert i Storfjord kommune
  • Bygd i 1980
  • Francis turbin
  • Produksjon 371 GWh
  • Fallhøyde 430 m.
  • Magasinkapasitet 220.4 GWh
  • Installert effekt 72 MW

Kontaktperson

Avd.sjef Vannkraft, Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no

 

 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS