Skarsfjord kraftverk

Fakta

  • Lokalisert i Tromsø kommune
  • Bygd i 1922 (renovert 1994)
  • Francis turbin
  • Produksjon18 GWh
  • Fallhøyde 152 m.
  • Magasinkapasitet 9.8 GWh
  • Installert effekt 4 MW

Kontaktperson

Avd.sjef Vannkraft, Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no

Copyright © 2018 Troms Kraft AS