Rottenvik kraftverk

Fakta

  • Bygd i 2010 (erstattet stasjon fra 1952)
  • Pelton turbin
  • Produksjon 19 GWh
  • Fallhøyde 460 m.
  • Magasinkapasitet 4.0 GWh
  • Installert effekt 5 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no

Copyright © 2018 Troms Kraft AS