Rottenvik kraftverk

 

Fakta

  • Bygd i 2010 (erstattet stasjon fra 1952)
  • Pelton turbin 
  • Produksjon 19 GWh
  • Årets produksjon 20 GWh 
  • Fallhøyde 460 m. 
  • Magasinkapasitet 4.0 GWh

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS