Osteren kraftverk

Fakta

  • Bygd i 1984 (erstattet stasjon fra 1921)
  • Francisturbin
  • Produksjon 14 GWh
  • Fallhøyde 137 m.
  • Magasinkapasitet 1.73 GWh
  • Installert effekt 2,4 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no

Copyright © 2018 Troms Kraft AS