Lysbotn kraftverk

Fakta

  • Bygd i 1991 (erstattet stasjon fra 1936)
  • Francis turbin 
  • Produksjon 28 GWh
  • Årets produksjon 25 GWh 
  • Fallhøyde 112 m. 
  • Magasinkapasitet 21.59 GWh
  • Installert effekt 5,4 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS