Kraftverk

Troms Kraft Produksjon AS produserer fornybar energi ved 10 vannkraftverk og en vindpark i Troms. Totalt produserer disse omlag 1000 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til nærmere 50 000 husstander. 

Troms Kraft har lang tradisjon for å utvikle nye vannkraftprosjekter. På 50- og 60-tallet ble store deler av vannkraften bygget ut. Mange av disse byggverkene står fortsatt og durer og går – og gir oss lys og varme.

På 90-tallet var store deler av vannkraften bygget ut i Norge, og man rettet fokus mot andre energikilder. Vind var en av dem. Troms Kraft igangsatte flere prosjekter, både alene og med andre samarbeidspartnere. I september 2012 åpnet Nord-Norges hittil største vindkraftpark, og Troms Krafts eneste; Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune. 

 

Kart over Troms Kraft sine kraftverk

BERGSBOTN KRAFTVERK

DIVIDALEN KRAFTVERK

FAKKEN VINDPARK

GUOLÁS KRAFTVERK

LÁVKA KRAFTVERK

LYSBOTN KRAFTVERK

OSTEREN KRAFTVERK

ROTTENVIK KRAFTVERK

SKARSFJORD KRAFTVERK

SKIBOTN KRAFTVERK

TVERRELVA KRAFTVERK

Copyright © 2018 Troms Kraft AS