Guolás kraftverk

Fakta

  • Bygd i 1971 
  • 2 Peltonturbiner à 40 MW 
  • Produksjon 316 GWh 
  • Årets produksjon 311 GWh
  • Fallhøyde 713 m. 
  • Magasinkapasitet 224.78 GWh
  • Installert effekt 2 x 40 MW

Kontaktperson

Eivind Andersen

Telefon: +47 906 23 590

Epost: eivind.andersen@tromskraft.no 

Copyright © 2018 Troms Kraft AS