Fakken vindpark

Fakta

  • Bygd i 2012 
  • 18 vindturbiner à 3 MWh 
  • Produksjon 130 GWh 
  • Årets produksjon 124 GWh
  • Hvert tårn: 80 meter høyde,
    vingeradius 45 meter

Kontaktperson

Svein Erik Thyrhaug

Telefon:  +47 906 40 908

Epost:  svein.thyrhaug@tromskraft.no

Copyright © 2018 Troms Kraft AS