Fakken vindpark

 

Fakta

  • Lokalisert i Karlsøy kommune
  • Bygd i 2012
  • 18 vindturbiner à 3 MW
  • Produksjon 130 GWh
  • Hvert tårn: 80 meter høyde,
    vingeradius 45 meter
  • Installert effekt 18 x 3 MW

Kontaktperson

Avd.sjef Vindkraft, Svein Erik Thyrhaug

Telefon:  +47 906 40 908

Epost:  svein.thyrhaug@tromskraft.no

Copyright © 2018 Troms Kraft AS